GDPR - Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty 31.08.2020
Palveluntarjoaja: Myöhemmin PT
Yhteistyökumppani yritys: Myöhemmin YY
Sivuston käyttäjä joka voi olla henkilö tai yritys: Myöhemmin Asiakas tai Käyttäjä

Yleistä
Tietosuojaselosteessa kerromme, miten palveluntarjoajana käsittelemme henkilötietoja ja mitä tietoja keräämme. Käsittely vastaa toukokuussa 2018 voimaan astuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) vaatimuksia.Tässä selosteessa olevia kohtia voidaan kohdasta riippuen soveltaa joko yksityishenkilöihin, yrityksiin tai molempiin.
Tietosuojaselosteesta löydät yksityiskohdat, miten käytämme henkilötietoja. 

Pääasiallisesti tietoja hyödynnetään sivuston toiminnallisten ominaisuuksien käyttämisessä, seuraamisessa sekä muussa asiallisessa käyttäjien ja palveluntarjoajien välisessä yhteydenpidossa. 

Palveluntarjoaja toimii myös tiedon välittäjänä, kun käyttäjä haluaa tietoja yhteistyökumppaniyrityksistä. Tällöin yhteistyökumppaniyritys vastaa omalta osaltaan tietojen käsittelyn laillisuudesta. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti kyseisten yhteistyökumppanien omiin tietosuojakäytäntöihin.

Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, älä käytä Synergiaa.fi tai sydamennoste.fi sivustoja tai palveluja.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:                             Sydämen Noste Oy
Y-tunnus:                      2846821-1
Osoite:                           Kauppakatu 22
Postinumero:               95400
Postitoimipaikka:        Tornio
Sähköpostiosoite:       info@synergiaa.fi
 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:                             Sydämen Noste Oy
Nimi Matti Korhonen                   
Osoite:                           Kauppakatu 22
Postinumero:                95400
Postitoimipaikka:         Tornio
Sähköpostiosoite:        info@synergiaa.fi
 
3. Tietosuojavastaava
Yritys:                             Sydämen Noste Oy
Nimi Matti Korhonen                   
Osoite:                           Kauppakatu 22
Postinumero:                95400
Postitoimipaikka:         Tornio      
Sähköpostiosoite:         info@synergiaa.fi
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteröityneiden yhteistyökumppaniyritysten antamia henkilö- ja yritystietoja voidaan käyttää:

Sivun käyttöön liittyvään tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. 

Tiedoksi sivuston käyttäjille, kun he haluavat esimerkiksi tietää, miten ottaa yhteyttä YY:een. (mm. yrityksen nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite). Näiden tietojen osalta PT toimii vain tiedon välittäjänä.

Palveluntarjoajan ja  YY:n väliseen yhteistyöhön, viestintään ja markkinointiin liittyviin asioihin.

Käyttäjätilille lisätyille yhteystiedoille sivuston käyttäjiä varten. 

Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää:

Sivuston toiminallisuuteen liittyvissä asioissa, esimerkiksi tarjouspyynnön ns. pakolliset yhteystiedot.

Käyttäjäraportteihin ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Kun käyttäjä jättää tarjouspyynnön, käyttäjä hyväksyy, että vaaditut yhteystiedot välitetään YY:lle, jolloin YY vastaa oman henkilötietorekisterinsä laillisuudesta.

Palveluntarjoajan itse keräämät, käyttäjiltä ja yhteistyökumppaneilta saamat yhteystiedot:

PT kerää käyttäjien luovuttamia yritys- ja henkilötietoja palvelualustalta, yritysten omilta internet sivustoilta ja myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä yritystietorekistereistä, joista saamme tarvittavia tietoja esimerkiksi laskutusta ja yhteydenpitoa varten.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
Yhteistyökumppaniyritysten antamat tiedot:

Tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, laskutuksen toteuttamiseksi sekä yhteistyöhön liittyvään viestintään.

Tietoja tarvitaan, jotta sivuston käyttäjälle voidaan tarvittaessa välittää YY:n antamat yhteystiedot. 

Käyttäjän antamat tiedot:

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Jotkin sivuston toiminnallisuuteen liittyvät ominaisuudet vaativat käyttäjältä yhteystietojensa jättämistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä palvelun käytön yhteydessä mm. lähettäessä viestejä Synergiaa.fi palvelun kautta.

Palveluntarjoaja käyttää tietoja:

Voidakseen ylläpitää palvelualustaa ja auttaa käyttäjää ja YY:tä kommunikoimaan toistensa kanssa.

Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Palveluntarjoaja käyttää kerättyjä tietoja palvelua koskeviin tiedotteisiin, kampanjoihin, suoramarkkinointiin ja tilastointiin.

6. Rekisterin tietosisältö: 
Yhteistyökumppaniyritysten tiedot:

Y-Tunnus, yrityksen nimi, yhteyshenkilönä toimivan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, laskutustiedot. Yksityiskohtaiset tiedot koskien palveluita, jotka YY on lisännyt käyttäjätililleen. Näiden tietojen oikeellisuudesta vastaa YY. 

Tarvittavat tiedot toteutuneesta viestinnästä ja markkinoinnista.

Käyttäjät:

Etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Tämän lisäksi voimme säilyttää informaatiota, jonka käyttäjä on itse kirjoittanut esimerkiksi pyytäessään tarjousta.

7. Tietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, niin kauan kuin on se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jotkut palvelualustan ominaisuudet saattavat sisältää  julkista, kaikille näkyvää viestintää. Esimerkiksi blogien sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet poistanut käyttäjätilisi tai olet lopettanut palvelun käyttämisen.
 
8. Säännönmukaiset tietolähteet: 
Rekisteriin kerätään tietoja:

Käyttäjiltä ja rekisteröidyiltä YY:ltä itseltään tai esimerkiksi heidän omilta internet-sivustoilta. 

Viranomaisen tai muun kolmannen osapuolen tarjoamat lain sallimat asiakasrekisterit.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
PT ei koskaan luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja ei myy, lainaa tai muutoin luovuta käyttäjätietoja muuten, kuin seuraavissa tilanteissa:

PT:llä on oikeus luovuttaa käyttäjän antamat tiedot niille yhteistyökumppaneille, joille olet kohdistanut kyselysi kommunikaation mahdollistamiseksi. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti kyseisten yhteistyökumppanien omiin tietosuojakäytäntöihin.  

PT:llä on oikeus luovuttaa YY:n tietoja palvelualustan kirjanpitoa ja laskuliikennettä ylläpitävien tahojen kanssa.

Henkilötietojasi saatetaan teknisistä syistä siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että kohdemaan tietosuojan taso on riittävä ja vastaanottava osapuoli sitoutuu tietosuojalainsäädännössä (GDPR:ssä) edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin. 

Mikä PT myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

Tietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: 
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla. Tämä tapahtuu evästeiden “Hyväksyntä” -valikossa, kun tullaan sivustolle ensi kertaa.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus: 
Henkilötietojen luovuttamiseen ja henkilötietorekisterin ylläpitämiseen liittyy aina tietoturvallisia riskejä eikä mikään tekniikka ole täysin turvallinen. PT kuitenkin pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja muita keinoja henkilötietojen suojaamiseksi.

Suojaamisessa käytetään mm. palomuureja, erilaisia salaustekniikoita, turvallista laitteiden käyttöä, käyttöoikeuksien rajoitettua ja järkevää myöntämistä ja valvontaa. Henkilöiden ohjeistamista, alihankkijoiden huolellista valintaa sekä sopimuksellisten keinojen käyttöä.

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi tietoihin. Kaikkia työntekijöitämme velvoittaa asianmukainen salassapitosopimus. Yhteistyökumppanimme, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme, ovat työntekijöineen ja alihankkijoineen vastaavien salassapitosopimusten velvoittamia.

12. Automaattinen päätöksenteko:
Palvelualusta tai palveluntarjoaja ei tee automatisoituja yksittäispäätöksiä. 13. Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä sekä myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tai muut vaatimukset tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisterinpitäjä vastaa sinulle yhden kuukauden kuluessa. Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolmen kuukauden kuluttua alkuperäisestä pyynnöstäsi. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.